Kryzys uchodźczy - Wpłać teraz - UNHCR, Agencja ONZ ds. Uchodźców

Na całym świecie miliony ludzi musiało opuścić swoje domy z powodu prześladowań. Możesz im pomóc przetrwać i dać im szansę na lepsze jutro.