INFORMACJA PRAWNA

REDAKCJA

Strona opublikowana przez:
UNHCR, Agencja ONZ ds. Uchodźców
Marmorvej 51
2100 Copenhagen - Denmark
Email : donors@unhcr.org

Dyrektorem publikacji jest ​UNHCR, the UN Refugee Agency
Zgodnie z francuską ustawą o ochronie danych Loi Informatique et Libert & eacute; s (art. 34 loi „informatique et libert & eacute; s” z dnia 6 stycznia 1978 r.), Masz prawo dostępu, modyfikacji, usunięcia i sprzeciwu do przetwarzania danych osobowych i ich wykorzystania w celach marketingowych.
Informacje są przechowywane w naszej bazie danych do użytku ściśle wewnętrznegoUNHCR, Agencja ONZ ds. Uchodźców.

Jeśli chcesz dokonać zmian w związku z przetwarzaniem Twoich danych, skontaktuj się z:
UNHCR, Agencja ONZ ds. Uchodźców
Marmorvej 51
2100 Copenhagen - Denmark
Email : donors@unhcr.org

HOSTING

Ta strona jest hostowana w centrach danych w Europie (Irlandia i Niemcy) należących do firmy :
Amazon Web Services Inc.
410 Terry Avenue North,
Seattle, WA 98109-5210, USA
http://aws.amazon.com

Wszystkie dane osobowe są traktowane jako ściśle poufne i mają dwa poziomy szyfrowania.
Firma iRaiser dąży do zapewnienia najwyższego poziomu bezpieczeństwa wszystkich swoich rozwiązań.